اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بر رشد صنعتی کشورهای ملحق‌ شده

اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بر رشد صنعتی کشورهای ملحق‌ شده

سنجش آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران

Noor Publishing ( 10.01.2019 )

€ 69,90

تسوق من ماركت الكتب

عضويت در سازمان تجارت جهاني يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران، بعد از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، محسوب مي‌شود. براين‌اساس، تحقيق در مورد آثار بالقوه فرآيند مذاکرات و عضويت در آن سازمان روي رشد اقتصادي کشور ضرورت اساسي دارد. هدف از اين تحقيق، بررسي آثار بالقوه الحاق به سازمان تجارت جهاني بر رشد اقتصادي ايران از طريق برآورد و تحليل رابطه بين فرآيند مذاکرات الحاق؛ و عضويت کامل در سازمان تجارت جهاني با رشد اقتصادي، بر اساس تجربه كشورهاي ملحق شده، و ارائه الگويي براي سنجش ميزان آمادگي نسبي صنايع کارخانه‌اي کشور براي الحاق به آن سازمان، مي‌باشد.

تفاصيل الكتاب:

ISBN-13:

978-620-2-35897-2

ISBN-10:

6202358971

EAN:

9786202358972

لغة الكتاب:

عربي

By (author) :

دکتر یحیی فتحی

عدد الصفحات:

228

النشر في:

10.01.2019

الصنف:

International economy