مرگ از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است

مرگ از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است

انتخاب شده به عنوان یکی از ده کتاب برتر سال 2017 از نظر خوانندگان

Noor Publishing ( 23.09.2021 )

€ 21,90

تسوق من ماركت الكتب

مرگ یکی از روشن ترین اموری است که تمامی انسا ن ها در زندگی روزمره خود با ان مواجه هستند و مرگ اطرافیان خویش را به چشم می بینند. باید توجه داشت بعضی از مفاهیم با وجود بداهتی که دارند و برای همگان روشن هستند، اما تعریف کردن آن ها و پی به حقیقت آنها بردن، امری است در نهایت سختی و دشواری. به عنوان مثال یکی از اموری که فلاسفه آن را از امور بدیهی شمرده اند مفهوم (وجود) است. اما این که حقیقت وجود چیست، بحثی است که قرن هاست ذهن حکمای بزرگ را به خود مشغول نموده است. بنابراین مرگ که مقابل حیات است از اموری است که پی بردن به چیستی و ژرفای ان برای کسی میسر نشده است و هر تعریفی که از ان ارایه شده، تعریف به اثار و عوارض آن است نه تعریف به حقیقت و ذات آن. امیرالمومنین علی علیه السلام که سرامد اولیاء الهی است درباره ی مجهول بودن چیستی مرگ چنین فرموده است:ای مردم! هر کس از مرگ بگریزد، به هنگام فرارآن را خواهد دید، اجل سر امدن زندگی و فرار از مرگ رسیدن به آن است، چه روزگارانی که در پی گشودن راز نهفته اش بودم اما خواست خداوند جز پنهان ماندن آن نبود، هیهات! که این، علمی پنهان است. (نهج البلاغه، خطبه 149)

تفاصيل الكتاب:

ISBN-13:

978-620-3-85962-1

ISBN-10:

6203859621

EAN:

9786203859621

لغة الكتاب:

عربي

By (author) :

نعیم احمدی نژاد فرسنگی

عدد الصفحات:

56

النشر في:

23.09.2021

الصنف:

Other