هیچ کدام از مطالب موجود در این کتاب تالیف بنده نمی باشند. تمام مطالب چند بار مطالعه شده و سعی شده مطالبی گرد آوری شود که بیشترین صحت و تایید را داشته باشند. بعد از هر نوشته نام مولف و مترجم و کسانی که زحمت فراوان کشیدند قید شده است. این گردآوری نتیجه ماه ها مطالعه بنده در اینترنت و سالها مطالعه کتب تاریخی میباشند. امیدوارم مفید و مورد تایید مخاطب واقع شود و هم چنین نام کسانی که زحمت اصلی تالیف را بواسطه سال ها تالش و درس و غیرت و معرفت خود کشیدند زنده شود. اشکانیان طوالنی ترین حکومت را در زمان باستان ایران داشته اند لذا اطالعات کمتری از زمان پیشین و پسین آنها در اختیار داریم؛ اما تنها چیزی که باعث شد بنده گرد آوری این دودمان رو انجام بدهم این بود که یونیان متجاوز رو از خاک مقدس ایران اخراج کردند و پانصد سال در مقابل یورش و جهانخواهی و طمع رومیان از این خاک محافظت کردند. یاد و خاطره تمامی شهیدان مدافع خاک از زمان دفع تجاوز آشور تا دفاع مقدس هشت ساله گرامی باد، براستی که شهیدان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند ...

تفاصيل الكتاب:

ISBN-13:

978-620-3-85973-7

ISBN-10:

6203859737

EAN:

9786203859737

لغة الكتاب:

عربي

By (author) :

میلاد غریبی زاده

عدد الصفحات:

100

النشر في:

11.11.2021

الصنف:

History