Somatic Embryogenesis in Strawberry

Induction , control and application of somatic embryogenesis in strawberry

Genesia Omar, Fouad Mohamed, Klaus Haench - ISBN: 978-3-330-84166-6

العمل التطوعي في تونس

من التطوع التلقائي إلى العمل المُقنّن

وسام بنلطوفة - ISBN: 978-3-330-79856-4

On (σ,τ)-Homomorphisms on prime Rings

Fawaz Jarullah, Salsh salih - ISBN: 978-3-330-84261-8